Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

Alekwas
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viamontak montak
Alekwas
Powoli zaczyna się ten sezon na niemożliwe do ogarnięcia ilości warzyw. Jak jeszcze mieliśmy ogródek,  to też mieliśmy nie po jednym rządku pietruszki,  szczypiorku,  koperku, jak rozsądni ludzie. Nie, my mieliśmy hektary ogórków, zagony marchwi. Szczypior można było kosić. W zagonach cukinii buszowały dziki, a w malinach- bażanty. Raz przy podlewaniu fasoli natknęłam się na zaskrońca, ale był zbyt leniwy, żeby spieprzać i tak leżał w bruździe,  a ja go moczyłam przez minutę, potem poszłam w kierunku agrestu i tak nasze drogi się rozeszły. 
Teraz już nie ma ogrodu, ale i tak jesteśmy narażeni na niespodziewane ataki dużymi ilościami botwiny. Sąsiedzi lubią się dzielić i przy każdej okazji dokonują zrzutów sałaty, jarmużu (?), a w piątek zagrozili nam kalarepą. O ile zieleninę jesteśmy w stanie przerobić,  to na kalarepę nie ma zbyt wielu chętnych. Próbowaliśmy nakarmić nią kota, ale uciekł. 
Dziś obraną kalarepą, pokrajaną w plastry, zainteresował się inny kot. Po kastracji trochę mu odwala,  zrobił się przyjacielski i zaczął sypiać w swoim koszu, a nie, jak zwykle, na drukarce. Ten kot zjadł całą pokrojoną kalarepę,  po czym położył się na biurku,  wyciągnął sztywno łapy i tak leży. Od czasu do czasu go szturcham,  ale pozostaje nieresponsywny. 
Alekwas
9024 ed70
Reposted fromsebazet sebazet viaKrzychulec Krzychulec
Alekwas
8875 9078 500
It's simple, we kill the Jiren
Reposted fromzelbekon zelbekon viamaruda maruda
Alekwas
9628 2c43
Reposted fromsohryu sohryu vianaich naich

July 24 2017

Alekwas
"Duda- Adrian,  który został Andrzejem"

wkrótce w kinach
Reposted bykryczka kryczka

July 23 2017

Alekwas
5555 9f47 500
Reposted fromtfu tfu viaSoulPL SoulPL
Alekwas
6946 786b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKrzychulec Krzychulec
Alekwas
Alekwas

23 Emotions people feel, but can’t explain

from iheartintelligence.com (via lovedbythesavior):

 1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
 2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive and vulnerable.
 3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
 4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
 5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
 6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
 7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now abandoned and quiet.
 8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like.
 9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
 10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
 11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos already exist.
 12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
 13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
 14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
 15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.
 16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it.
 17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
 18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from your awareness.
 19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
 20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
 21. Liberosis: The desire to care less about things.
 22. Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
 23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaKrzychulec Krzychulec
Alekwas
5888 af13 500
Reposted fromtfu tfu viaKrzychulec Krzychulec
Alekwas
0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaKrzychulec Krzychulec
Alekwas
Alekwas
2198 a3cd 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec
Alekwas
5584 9ce9 500
Reposted fromstroschek stroschek viaSoulPL SoulPL
Alekwas
6650 2cb4 500
Reposted fromkelu kelu viawombinka wombinka
Alekwas
4760 b487
Reposted fromfungi fungi viawombinka wombinka
Alekwas
Alekwas
4134 5ed0 500

July 21 2017

Alekwas
5267 7421 500
remnot jebany
Reposted byyatsekmesoutewombinkaSoulPLoipojara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl