Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

Alekwas
Reposted fromclifford clifford viaandrewmyles andrewmyles

August 19 2016

Alekwas
5327 8b61 500
ARRIVAL - SHOW ME WHAT YOU GOT
Reposted fromvolldost volldost viaMagoryan Magoryan

August 12 2016

Alekwas
Alekwas
To uczucie gdy na całym świecie kurorty są na celowniku terrorystów, a w Polsce jedyne, co może Cię zabić, to własna głupota. Ewentualnie nieświeża flądra.

August 05 2016

Alekwas
jak to jest, że po trzech latach zakuwania nie pamiętam cyklu Krebsa, ale nadal potrafię nazwać każdego Pokemona 
Reposted bytobecontinuedMagoryansabletkaDekadencjapleassure
Alekwas
2921 8fa7
novadays cartoons are shi- wait

August 04 2016

Alekwas
9465 6e36
WOOOOO
WE'RE HALFWAY THEEERE
WOO-HOOO
LIVIN' ON A PRAYER!
Alekwas

July 31 2016

Alekwas
3044 7bfa
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaMrrruk Mrrruk

July 28 2016

Alekwas
1345 a4e0 500
Reposted fromcleanout cleanout viasilme silme
Alekwas
5089 a751
Reposted fromCataclysm Cataclysm viaMagoryan Magoryan

July 27 2016

Alekwas
6033 14ac 500
Alekwas
4215 8037
Reposted fromkrzysk krzysk viapl pl
Alekwas
5102 cd9d
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaandrewmyles andrewmyles

July 24 2016

Alekwas
0854 06c7 500
Reposted fromhmiller hmiller viapl pl

July 20 2016

Alekwas
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature vianaich naich

July 16 2016

Alekwas
0610 e0c2
Reposted fromadzix69 adzix69 vianaich naich

July 13 2016

Alekwas
-to wszystko?
naprawdę?
to wszystko, co mi może dać życie?
-złap to 
jak gwiazdkę w Mario
to więcej, co Ci się marzy-
czy masz siłę podskoczyć?
Tags: co to kurwa jest
Alekwas
9072 6bf9 500
z dedykacją dla http://jaskier.soup.io/

Alekwas
4006 f341 500
Reposted fromkelu kelu viawithoutworry withoutworry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl