Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

Alekwas
5267 7421 500
remnot jebany
Reposted byyatsekmesoute

July 15 2017

Alekwas
vapspinner
Reposted frompankamien pankamien viazurawianiaczka zurawianiaczka

July 14 2017

Alekwas
3138 748e
Reposted fromgainaxing gainaxing viazurawianiaczka zurawianiaczka

July 13 2017

Alekwas
9182 fda6 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viazurawianiaczka zurawianiaczka
Alekwas
7327 b7cb
Reposted fromSardion Sardion viazurawianiaczka zurawianiaczka

July 12 2017

Alekwas
5056 036e 500
Reposted fromsebazet sebazet viamaruda maruda

July 11 2017

Alekwas
0644 b7f1 500

Szydło jednak buduje gwiazdę śmierci
Reposted fromstroschek stroschek viazurawianiaczka zurawianiaczka

July 10 2017

Alekwas
7093 5431 500

July 09 2017

Alekwas
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viamartulla martulla
Alekwas
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viahardkorwey hardkorwey

July 08 2017

Alekwas
7200 d008 500
Reposted frommachinae machinae vianaich naich

July 06 2017

Alekwas
6401 e207 500
High quality OC, please rate but no hate!
Reposted fromUbik Ubik vianaich naich
Alekwas
4885 326b 500
Perfect couple doesn't exi... 
Reposted fromUbik Ubik vianaich naich

July 05 2017

Alekwas
9343 c34d 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny vianaich naich

July 02 2017

Alekwas
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia viaduobix duobix
Alekwas
6664 2fa4
*L'amour toujours" blasting*
Alekwas
5460 7908 500

July 01 2017

Alekwas
6859 53d1 500
Alekwas
6610 360f 500
Alekwas

Do zrobienia podczas urlopu

1. Zapomnieć o istnieniu dzieci jako gatunku
2. Odpchlić koty
3. Przeczytać w końcu te Żulczyki, co stoją nierozpakowane od Gwiazdki
4. Nauczyć się grać gamę na trąbce 
5. Kupić koszulkę z motywem arbuza
6. Napisać książkę/książeczkę
7. Włóczyć się
8. Wybrać się nad morze
9. Składać wizyty znajomym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl