Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

Alekwas
czasem próba opowiedzenia o tym, co naprawdę czujesz, przypomina konkurs polegający na wyrzygiwaniu cegły na czas.
całej.
bez popitki.

jest czasochłonne i boli.

Alekwas
2235 74bf 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll
Alekwas
*repost if
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
Alekwas
4884 743c
MRI of a banana
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge vianaich naich

December 02 2016

Alekwas

December 01 2016

Alekwas
if you are afraid of something,do it instantly and don't give yourself time to think about it.
don't hesitate. act.
Alekwas
6388 cf2a 500
Reposted fromcorvax corvax viaoll oll

November 28 2016

Alekwas
ponieważ dawno temu całkowicie zablokowałam sobie dostęp do emocji, często w sytuacjach wymagających(?) jakiejś reakcji zadaję sobie pytanie: co powinnam czuć? Czy ten konkretny objaw - zaciśnięty żołądek, kłucie w sercu - jest "poprawny","prawidłowy"? I, przede wszystkim- co, do cholery, znaczy?

Alekwas
Alekwas
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

November 27 2016

Alekwas
9744 f889
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viaimsofancy imsofancy

November 26 2016

Alekwas
9734 a12b
stay classy Roshi
Alekwas
6336 bd8c
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej vianaich naich

November 25 2016

Alekwas
Meisenknödel
Reposted frombootlegs bootlegs vianaich naich
Alekwas
5634 805d 500
Reposted fromtfu tfu viapuszkamileny puszkamileny

November 23 2016

Alekwas
0981 d5ba 500
Reposted frombiru biru vianaich naich

November 21 2016

Alekwas
this is me every morning
Reposted fromged ged vianoisetales noisetales

November 20 2016

Alekwas
nawet jeśli wszystko jest ok, to nie jest ok, bo czekasz kiedy to wszystko pierdolnie
Reposted bypartyhardorgtfoletmegoSalutetoniewszystkozwyklajakzawszewiedzmakatarzynainspirationsessperertruskawkowa11
Alekwas
5618 52e2
yaay
Reposted byMagoryan Magoryan

November 16 2016

Alekwas
7348 8e94 500
it hurts to live
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl